Sök

Skanska säljer hyresbostadsportfölj i Skåne till KPA Pension för cirka 1,5 miljarder kronor

2020-08-27 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt en portfölj bestående av fem hyresbostadsprojekt i Skåne för totalt cirka 1,5 miljarder kronor. Köpare är KPA Pension. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen bostadsutveckling i det tredje kvartalet 2020.

Affären avser projekt i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm som utvecklas och byggs av Skanska Sverige. I portföljen ingår hyresbostäder med hus upp till åtta våningar men också med radhuskaraktär. Totalt omfattas cirka 600 lägenheter. Samtliga projekt byggs med tydligt fokus på hållbarhet och minimerad klimatpåverkan där hyresgästerna uppmuntras till en hållbar livsstil.

Projektet i Malmö, Västra hamnen, består av 65 hyresbostäder och har en tydlig social agenda. Satsningen omfattar praktikplatser för arbetssökande, ett skolsamarbete och samverkan med det lokala initiativet Yalla Trappan, som skapar arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor. Skanska uppför även bostadsrätter, äldreboende och förskola i kvarteret. Projektet är byggstartat och beräknad inflyttning sker andra kvartalet 2021.

I södra Helsingborg uppförs 51 hyresbostäder med fin boendekvalitet mellan hav och stad intill äldreboende som såldes till Folksam tidigare i somras och i norra Ängelholm byggs 32 lägenheter som komplement till andra projekt som Skanska utvecklat; BoKlok, äldreboende och småhustomter. I södra Ängelholm byggs 110 lägenheter som blir starten på en ny stadsdel nära centrum och stationen. Beräknad byggstart är till hösten 2020 med färdigställande under 2022.

I Lund uppförs 358 hyresbostäder samt lokaler och parkeringsgarage nära Ideon och forskningsanläggningarna på Brunnshög. Bostäderna certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Byggstart beräknas ske vid årsskiftet. Inflyttning sker successivt från 2022 och projektet ska vara fullt utbyggt kring årsskiftet 2023/2024.

Tillträden sker successivt från det andra kvartalet 2021 till och med årsskiftet 2023/2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Nina Warnquist, Business Development Manager
Telefon +46104494394

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957