Sök

Skanska bygger Interstate 95 nordgående ersättningsviadukt i Providence, USA, för USD 106 M, cirka 932 miljoner kronor

2020-09-17 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) om att renovera nordgående ersättningsviadukt som är en del av Interstate 95 (I-95) i Providence, USA. Det totala kontraktsvärdet är 212 USD M. Skanskas del är värd 106 USD M, cirka 932 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.

Projektet är en totalentreprenad, i hjärtat av Providence, som kommer att optimera trafikflödet genom att ersätta viadukten och tillhörande påfart- och överfartsstrukturer. Kontraktet omfattar rivning och konstruktion samt återuppbyggnad av vägar med mera. Providence-viadukten spänner över Woonasquatucket-floden, Amtrak nordöstra korridoren, stadsvägar och avfarter.

Byggnadsarbetena inleddes i juli i år och planeras vara färdiga i december 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794