Sök

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

2020-09-18 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Kontraktet är värt 847 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2020.

Depån kommer att bestå av två byggnader, en drifthall och en verkstadsbyggnad samt spåranläggning mellan hallarna för rangering. I drifthallen inryms platser för service och uppställning samt personallokaler. I verkstadsbyggnaden ska förutom verkstadsplatser även finnas lokaler för trafikadministration och övriga personalutrymmen.

Spårvagnsdepån på Ringön utgör en viktig del i regionens satsning på kollektivtrafiken. Den ger förutsättningar för att hantera en framtida utökning av spårvagnstrafiken och kan avlasta befintliga depåer.

Byggstart är planerad att ske vid årsskiftet 2020/2021 och spårvagnsdepån ska stå färdig i slutet av februari 2024.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794

Contact: Olof Peterson, District Manager
Telefon +46104484319