Sök

Skanskas styrelse föreslår utdelning

2020-09-23 17:30 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse har beslutat att föreslå utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie och har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020. Kallelsen kommer att publiceras separat.

Den 24 mars 2020 meddelade styrelsen, mot bakgrund av den rådande osäkerheten till följd av Covid-19, sitt beslut att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman om 6,25 kronor per aktie. Styrelsen meddelade också sin ambition att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning om förutsättningarna medgav. Vid årsstämman den 26 mars 2020 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna.

Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,25 kronor per aktie för beslut på extra bolagsstämma den 22 oktober 2020.

”Skanska är fortsatt starkt finansiellt och operativt, därför föreslår styrelsen utdelning till våra aktieägare.” säger Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900