Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2021

2020-09-28 12:15 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2021 har nu utsetts.

I enlighet med beslut av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:
• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
• Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
• Dick Bergqvist, AMF
• Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2020.

Årsstämman 2021 kommer att äga rum tisdagen den 30 mars 2021 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957