Sök

Skanska bygger gymnasium i Vancouver, Washington, USA, för USD 144 M, cirka 1,3 miljarder kronor

2020-09-30 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt med Evergreen Public Schools för att bygga nya Mountain View High School i Vancouver, Washington, USA. Den första fasen av kontraktet är värt USD 144 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.

Projektet omfattar rivning av befintlig skola samt uppförande av den nya 26 000 kvadratmeter stora byggnaden, med ny idrottsplats och parkering.

Byggnadsarbetena påbörjades i juli 2020 och färdigställande är planerat till december 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794