Sök

Skanska uppgraderar Gråsjø och Trollheims vattenkraftsdammar i Norge för NOK 508 M, cirka 485 miljoner kronor

2020-10-09 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statkraft Energi AS om renovering och uppgradering av fyra vattenkraftsdammar och en sluss i Surnadal och Rindal, Norge. Kontraktet är värt NOK 508 M, cirka 485 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för tredje kvartalet 2020.

dam upgrade

Dammarna utgör reservoarer för Gråsjø och Trollheims vattenkraftverk i Surnadals och Rindals kommuner i Norge. Dammarna i Gråsjø är vattenreservoarer för kraftverket med samma namn medan dammen i Follsjø förser Trollheims kraftverk med vatten. Dammarna är i behov av renovering och uppgradering för att nå modern standard.

Byggnadsarbetena beräknas starta under första kvartalet 2021 och vara färdigt 1 september 2025. Båda kraftverken ägs och drivs av Statkraft Energi AS.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794