Sök

Skanska renoverar och bygger ut bibliotek i Charlottesville, USA, för cirka USD 112 M, cirka 990 miljoner kronor

2020-10-20 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med University of Virginia för att renovera och bygga ut det historiska Alderman-biblioteket i Charlottesville, Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 112 M, cirka 990 miljoner kronor, vilket kommer att ingå i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Projektet inkluderar en fullständig rivning av en utbyggnad från 1967 och uppförande av en sex våningar hög utbyggnad, omfattande cirka 11 600 kvadratmeter. Det befintliga biblioteket på 9 300 kvadratmeter kommer också att renoveras. Detta omfattar förnyelse av byggandens disposition, planlösning och bättre utnyttjande av utrymme för att göra det lättare att hitta rätt i huset.

Byggnadsarbetena påbörjades i januari 2020 och färdigställande är planerat till december 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Maritza Ferreira, Vice President - Communications Civil
Telefon

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794