Sök

Kommuniké från extra bolagsstämma i Skanska AB (publ)

2020-10-22 13:30 CET
Pressmeddelande

I enlighet med styrelsens förslag, har extra bolagsstämman den 22 oktober 2020 i Skanska AB (publ) beslutat att till aktieägarna dela ut 3,25 kronor per aktie.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma”, senast torsdagen den 5 november 2020.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900