Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2020

2020-11-05 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2020 jämfört med januari–september 2019

Sammanfattning enligt segmentsredovisning

• Intäkterna minskade 9 procent och uppgick till 114,6 (125,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 8 procent.

• Rörelseresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 5,3 (5,4) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 1 procent.

• Resultatet per aktie minskade med 6 procent och uppgick till 10,09 (10,75) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 4,9 (–4,5) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 8,0 (30 juni 2020; 6,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 110,0 (96,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent. Orderstocken uppgick till 182,9 (30 juni 2020; 189,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,7) miljarder kronor.

• Rörelsemarginalen inom Byggverksamheten uppgick till 2,3 (2,3) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,8) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 11,0 (10,6) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 17,8 (21,6) procent.

• Styrelsen föreslog en utdelning om 3,25 (6,00) kronor per aktie. Distribuerades 29 oktober 2020.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 5 november 2020, klockan 10:00.
Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–566 426 51, +44 333 300 0804, eller +1 631 913 1422. Pinkod 50917385#.
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957