Sök

Skanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport, USA, för USD 335 M, cirka 2,9 miljarder kronor

2020-11-17 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports (LAWA) om att designa och bygga flygplatsmyndighetens Roadways, Utilities and Enabling (RUE)-projekt. Kontraktet är värt USD 335 M, cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att ingå i Skanska USA:s orderingång för fjärde kvartalet 2020.

RUE-projektet stöder nästa fas av LAWA:s prioriterade arbete, kallat Landside Access Modernization Program (LAMP). Syftet med projektet är att lindra trängsel för människor som reser till och från den tredje mest trafikerade flygplatsen i världen och den näst mest trafikerade i USA.

Byggnadsarbetena påbörjas under fjärde kvartalet 2020 och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2025. Arup är huvuddesigner.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794