Sök

Skanska bygger vårdbyggnader i Kalifornien, USA, för USD 90 M, cirka 770 miljoner kronor

2020-12-02 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt med San Mateo County om att bygga fem nya vårdbyggnader för Cordilleras Health System i Redwood City, Kalifornien. Kontraktet är värt USD 90 M, cirka 770 miljoner kronor, vilket kommer att ingå i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2020.

Projektet omfattar fyra nya Mental Health Rehabilitations Centers (MHRC) för långvarig mentalvård. Dessutom kommer det att byggas en ny byggnad för övergångsboende.

Byggnadsarbetena påbörjades i november 2020 och färdigställande är planerat till december 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794