Sök

Skanska säljer sin verksamhet för infrastrukturtjänster i Storbritannien för GBP 50M, cirka 570 miljoner kronor

2020-12-04 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett bindande Business Purchase Agreement (”BPA”) för avyttring av verksamheten för infrastrukturtjänster i Storbritannien för GBP 50M, cirka 570 miljoner kronor. Köpare är M Group Services, en ledande leverantör av viktiga infrastrukturtjänster inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn i Storbritannien och Irland. Försäljningen förväntas slutföras och transaktionen bokföras under första kvartalet 2021.

Skanskas infrastrukturtjänster i Storbritannien erbjuder underhåll av motorvägar, järnvägsunderhåll samt byte och underhåll av gatubelysning. Omsättningen uppgick under 2019 till GBP 323M, cirka 3,6 miljarder kronor. Försäljningen är en viktig del i Skanskas strategi att fokusera på kärnverksamheterna inom infrastruktur och bygg.

Skanska kommer att kommunicera det slutliga försäljningspriset och bekräfta försäljningen i samband med erhållande av samtliga godkännanden samt uppfyllelse av övriga villkor relaterat till försäljnings- och köpeavtalet.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957