Sök

Skanska säljer grundskola i Växjö för cirka 300 miljoner kronor

2020-12-09 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt en grundskola i Telestadshöjden, Växjö, till fastighetsbolaget Hemsö. Skolan, som är under uppförande, inkluderar även en förskola och en idrottshall. Försäljningssumman är cirka 300 miljoner kronor och transaktionen bokförs i Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i fjärde kvartalet 2020.

school vaxjo

Hyresavtal är sedan tidigare tecknade för driften av skolan med Internationella Engelska Skolan samt med Kunskapsförskolan för driften av förskolan.

Skolan får en bruttoyta på drygt 8 000 kvadratmeter och den utvecklas i nära samarbete med hyresgästerna. Projektet kommer att ha hållbarhet som en ledstjärna. För att skapa en god skolmiljö läggs stor vikt vid hälsosamma materialval, god ventilation och närhet till växtlighet. Avsikten är att skolan ska miljöcertifieras enligt LEED Silver. Designen utformas för att främja en trygg och inkluderade miljö med öppna ytor och god belysning.

Grundskolan utgör en del i stadsutvecklingsprojektet Telestadshöjden, där Skanska och Boklok tillsammans med Växjö kommun utvecklar bostäder i blandad bebyggelse.

Skolan ska vara färdigställd under tredje kvartalet 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

 

Bild: Arkitektgruppen Malmö

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794