Sök

Skanska bygger flerbostadshus i Helsingfors, Finland, för EUR 34M, cirka 350 miljoner kronor

2020-12-10 15:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med Helsingfors stad om att bygga nya lägenheter i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 34M, cirka 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden i fjärde kvartalet 2020.

jatkasaari

Projektet omfattar tre flerbostadshus med totalt 170 subventionerade lägenheter i stadsdelen Jätkäsaari i Helsingfors. Byggnaderna kommer att bli energieffektiva och utrustas med solpaneler på taken som hjälper till att generera en del av den el som används i fastigheten. Dessutom kommer ett återvinningssystem för avloppsvatten att installeras i den högsta av de tre byggnaderna.

Utöver bygguppdraget ansvarar Skanska för husens design och tekniska installationer. Husen uppförs i samma kvarter där Skanska redan är igång med byggandet av andra hyreshus åt Helsingfors stad.

Projektet är planerat att påbörjas i december 2020 och förväntas vara färdigt under tredje kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

 

Bild: Arkkitehtiryhmä A6 Oy.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794