Sök

Skanska bygger mottagningsanläggning för koldioxid väster om Bergen i Norge för NOK 380M, cirka 365 miljoner kronor

2020-12-15 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med energibolaget Equinor om att bygga den nya mottagningsanläggningen för koldioxid i Øygarden väster om Bergen. Kontraktet var föremål för slutgiltigt godkännande i det norska parlamentet av CCS-projektet (fullskalig lagring av koldioxidupptagning) i Norge. Detta godkännande är nu på plats och byggkontraktet till ett värde av 380 miljoner norska kronor, cirka 365 miljoner kronor, kommer att inkluderas i Skanskas orderingång för Norden för det fjärde kvartalet 2020.

Projektet utgör en viktig del av Northern Lights-projektet, som är ett samarbete mellan Equinor, Shell och Total. I kontraktet ingår markarbeten, byggande av en kaj, en byggnad för administration samt verkstads- och laboratoriebyggnader för den nya mottagningsanläggningen.

Northern Lights-projektet är en del av CCS-projektet i Norge som omfattar insamling av koldioxid från industriella källor och transport av flytande koldioxid till landterminalen i Øygarden på den norska västkusten. Från terminalen kommer den flytande koldioxiden att transporteras per rörledning till en havsbaserad lagringsplats i Nordsjön för permanent lagring.

Byggnadsarbetena startar omedelbart och projektet kommer att slutföras i oktober 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

Contact: Audun Lågøyr, Konserndirektør kommunikasjon
Telefon +47 93 45 25 31

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794