Sök

Skanska bygger ut flygplats i Portland, Oregon, USA, för USD 80M, cirka 670 miljoner kronor

2020-12-16 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland för förbättringar av Portland International Airport i Portland, Oregon, USA i ett joint venture med Hoffman Construction Company. Skanskas andel av kontraktet är värt USD 80M, cirka 670 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Kontraktet omfattar anläggningsarbeten, upprustning och utbyggnad av terminalbyggnader samt iordningställande av tillfälliga inrättningar.

Byggnadsarbetena är påbörjade och planeras vara färdiga 2025.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794