Sök

Skanska bygger nytt kontorshus i London, Storbritannien, för GBP 180M, cirka 2 miljarder kronor

2020-12-22 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett kontrakt med British Land PLC om att bygga Blossom Street, London. Kontraktet är värt GBP 180M, cirka 2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2020.

blossom st

Skanska kommer att bygga cirka 46 300 kvadratmeter med kontor, detaljhandel, allmänna lokaler och bostäder samt ansvara för installationer i projektet.

Målet är att miljöcertifiera byggnaden enligt BREEAM, nivå Excellent.

Byggnadsarbetena påbörjas i början på 2021 och planeras att slutföras i augusti 2023.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794