Sök

Skanska bygger ersättningsbro i Storbritannien för GBP 52M, cirka 580 miljoner kronor

2020-12-23 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Network Rail om att bygga en ersättningsbro i West Midlands-regionen, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 52M, cirka 580 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för fjärde kvartalet 2020.

bridge UK

Skanska kommer att ersätta SAS13-bron på järnvägslinjen Stechford till Aston öster om Birmingham. Den befintliga bron som består av åtta murbågar och en central stålkonstruktion, kommer att rivas och ersättas med en enda stålkonstruktion på 92 meter. Arbetena kommer att bana väg för byggandet av den nya High Speed 2-linjen in till Birminghams centrum, liksom den planerade High Speed 2 Midlands underhållsanläggning.

Skanska påbörjar byggnadsarbetena i december 2020 och planerar att vara färdiga i september 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 33 miljarder kronor under 2019 och hade cirka 11 700 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794