Sök

Skanskas försäljning av sin ägarandel i Elizabeth River Crossings i Virginia, USA, är slutförd

2020-12-30 15:00 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats har Skanska undertecknat ett Sale and Purchase Agremeent (SPA) för sin 50-procentiga ägarandel i Elizabeth River Crossings HoldCo LLC, (“ERC”) i Hampton Roads Metropolitan Area, Virginia, USA. Transaktionen har nu slutförts och betalningen är reglerad. Erhållen försäljningslikvid efter transaktionskostnader är cirka USD 620M, cirka 5,1 miljarder kronor, och kommer att bokföras under Centralt för det fjärde kvartalet 2020.

För mer information om Skanskas portfölj av offentlig-privata partnerskap samt denna tillgång, inklusive information om redovisat värde, se not 20 B i års- och hållbarhetsredovisningen 2019.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957