Sök

Skanska bygger ut flygplats i Atlanta, Georgia, USA, för cirka USD 56M, cirka 460 miljoner kronor

2021-01-07 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport gällande att modernisera och förbättra flygplatsen som ligger i Atlanta, Georgia, USA. Arbetet sker i ett joint venture med New South Construction, FS360 och Synergy Construction. Skanskas andel av kontraktet är värd USD 56M, cirka 460 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Arbetet på vad som är en av världens mest trafikerade passagerarflygplatser kommer att omfatta byggandet av ytterligare fem gater vid norra änden av flygplatsen. Vidare kommer projektet omfatta att bygga om en större del av norra terminalens avfart, bygga en anläggning för utrustning samt markstöd till Delta Air Lines och en brandstation.

Byggnadsarbetena påbörjas under januari 2021 och planeras vara färdiga under december 2022.

Skanska är ett av de ledande utvecklings- och byggföretagen i USA, specialiserat på byggande, civil infrastruktur och utveckling av kommersiella fastigheter på utvalda amerikanska marknader. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet under 2019.

Contact: Maritza Ferreira, Vice President - Communications Civil
Telefon

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957