Sök

Skanska renoverar avgångshall vid Pennsylvania Station i New York, USA, för USD 392M, cirka 3,2 miljarder kronor

2021-01-08 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med Penn District Station Developer LLC om att renovera avgångshallen tillhörande Pennsylvania Station Long Island Rail Road (LIRR) i New York, New York, USA. Kontraktet är värt USD 392M, cirka 3,2 miljarder kronor, och kommer att ingå i orderingången för USA för fjärde kvartalet 2020.

Kontraktet inkluderar design och konstruktion av utvidgningen av avgångshallen som finns på 33:e gatan, inklusive höjda takhöjder, uppgraderad belysning, digitala informationsskärmar samt tekniskt och elektriskt arbete för att ta fram nya ytor och andra stationsförbättringar. I enlighet med amerikanska funktionshinderlagen (ADA) inkluderar kontraktet uppgraderad åtkomst från avgångshallen till tågplattformarna, inklusive installation av en ny hiss.

Byggnadsarbetena är påbörjade och planeras vara färdiga under första kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat på husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 74 miljarder kronor 2019 och hade cirka 7 900 anställda i sin verksamhet.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794