Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2021-02-26 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2021 har på aktieägares begäran 2 617 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 040 595.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 681 947 aktier av serie A, och 400 221 125 av serie B.