Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké, januari-december 2020, tillgänglig på webbplatsen

2021-02-26 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké för januari-december 2020 är nu tillgänglig som svensk version på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 13:00.

Ladda ner hela rapporten här.

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569