Sök

Skanska avyttrar kontorsprojekt i Köpenhamn, Danmark, för DKK 917M, cirka 1,2 miljarder kronor

2021-03-18 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt en kontorsbyggnad i Köpenhamn, Danmark, för DKK 917M, cirka 1,2 miljarder kronor. Köparen är Aviva Investors som agerar på uppdrag av en av sina kunder. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Nordic under det första kvartalet 2021. Tillträdet kommer att ske den 7 april 2021.

cph highline

Kontorsprojektet “CPH Highline” omfattar cirka 17 000 kvadratmeter kontor och 167 parkeringsplatser. Den har en mycket hållbar profil med innovativa lösningar och kommer att bli certifierad enligt DGNB standard, nivå Guld. Projektet färdigställdes i december 2020 och är vid försäljningstillfället till 93 procent uthyrt. Bland hyresgästerna ingår SAS Institute, Global Connect och Nordnet Bank.

Byggnaden ligger på Havneholmen i centrala Köpenhamn, där Skanska under ett decennium har utvecklat flera kontorsbyggnader och mer än 380 bostäder.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494