Sök

Skanska bygger bostads- och kontorshus i London, Storbritannien, för GBP 83M, cirka 950 miljoner kronor

2021-03-31 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Royal London Asset Management Ltd om att bygga The Earnshaw Building i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 83M, cirka 950 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.

earnshaw building

Skanska kommer att bygga två separata byggnader – en byggnad bestående av 18 bostäder och en kontorsbyggnad om 21 400 kvadratmeter. Båda byggnaderna kommer att ha butiker på bottenplanet. Skanska kommer också att ansvara för att mekaniska och elektriska tjänster samt VVS och avloppsrening installeras i projektet.

Byggnaderna strävar efter att uppnå flera miljöcertifieringar, inklusive BREEAM Outstanding för de kommersiella kontorslokalerna och BREEAM Excellent för resterande delar av projektet, samt en WELL Core- och Shell Gold-certifiering.

Byggarbetet startar i maj 2021 och är planerat att slutföras i december 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494