Sök

Skanska ersätter pumpsystem vid avloppsreningsverk i New York, USA, för USD 76M, cirka 640 miljoner kronor

2021-04-09 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som en del av ett joint venture med RJ Industries, tecknat avtal med New York City Department of Environmental Protection (NYCDEP) för att ersätta avloppspumpar och tillhörande utrustning och strukturer vid Coney Island Waste Water Resource Facility i Brooklyn, New York, USA. Totalt är kontraktet värt USD 108M. Skanska kommer att inkludera sin del av kontraktet om USD 76M, cirka 640 miljoner kronor, i orderingången för USA för det första kvartalet 2021.

Byggnationen påbörjades i februari 2021 och planeras vara slutförd i februari 2025.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494