Sök

Skanska bygger skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim, Norge, för NOK 781M, cirka 770 miljoner kronor

2021-04-12 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Trondheims kommun om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena tillhörande skolan samt ett rehabiliteringscenter. Kontraktet är värt NOK 781M, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

trondheim

Skolorna, för årskurs 1-7 och 8-10, kommer att få en yta om cirka 14 800 kvadratmeter och inhysa upp till 1 000 elever totalt. I rehabiliteringscentret, på cirka 10 000 kvadratmeter över fyra våningar, planeras 72 stycken korttidsplatser för rehabilitering samt tillhörande utbildnings- och kontorslokaler.

Projektet har mycket höga hållbarhetsambitioner. Solcellspaneler och ett gemensamt energicenter kommer att fördela el mellan byggnaderna samtidigt som det optimerar förbrukningen och producerar el för att säkerställa låg energianvändning.

Byggnationen av rehabiliteringscentret är planerat att starta i juni 2021 och vara klart i april 2023. Byggstarten för skolorna och multiarenan planeras till september 2021 och de kommer att vara färdigställda i november 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

 

Bild: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494