Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för sjukhusprojekt i Orlando, Florida, USA, för USD 87M, cirka 730 miljoner kronor

2021-04-22 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ytterligare ett kontrakt med Orlando Health, Inc om att bygga nya Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 87M, cirka 730 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

orlando health

Det nya institutet på 34 500 kvadratmeter kommer att omfatta en åtta våningar hög sjukhusbyggnad som kommer att inrymma 75 vårdrum och 10 operationsrum. En angränsande sexvåningsbyggnad kommer att få två våningar för öppenvård med ytterligare 12 operationsrum.

Byggnationen påbörjades i november 2020 och färdigställandet är planerat till det andra kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494