Sök

Skanska bygger transformatorstation i Kollsnes, Norge, för NOK 390M, cirka 380 miljoner kronor

2021-04-23 12:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med energibolaget Equinor om att bygga en transformatorstation i Kollsnes, Norge. Kontraktet är värt NOK 390M, cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Projektet är en del av elektrifieringsprojektet Troll West, som omfattar delvis elektrifiering av plattformen Troll B och full elektrifiering av Troll C i Nordsjön. Detta innebär att båda plattformarna kommer att täcka sina behov med el från land. Projektet bidrar till att minska utsläppen från den norska kontinentalsockeln avsevärt.

Förutom byggandet av transformatorstationen så omfattar kontraktet markkabel samt uppförandet av ett dike och en kulvert från transformatorstationen till ett landfäste. Det kommer att borras i havet och förberedas för läggning av offshore-kablar. Elsystemet i transformatorstationen samt offshore-kablar levereras i andra kontrakt.

Projektet kommer att levereras till kunden i december 2022.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494