Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2021

2021-04-29 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2021 jämfört med januari-mars 2020.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 34,4 (41,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 10 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (2,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 17 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 4,59 (5,78) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,3 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 15,9 (31 december 2020; 16,0) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 34,9 (41,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 9 procent. Orderstocken uppgick till 193,4 (31 december 2020; 178,9) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,7 (0,6) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,5 (1,6) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,5) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,5 (14,8) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 23,9 (27,0) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 29 april 2021, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 583 51, +44 333 300 9271, eller +1 844 625 1570. Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Direktör Investor Relations försorg, för offentliggörande kl. 07:30 den 29 april 2021.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957