Sök

Skanskas försäljning av sin verksamhet inom infrastrukturtjänster i UK är slutförd, reavinst GBP 31M, cirka 360 miljoner kronor

2021-05-03 07:30 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats avyttrar Skanska sin verksamhet för infrastrukturtjänster i Storbritannien för GBP 50M, cirka 580 miljoner kronor, till M Group Services. Försäljningen har nu slutförts med en reavinst om GBP 31M, cirka 360 miljoner kronor. Transaktionen kommer att bokföras under Skanska Byggverksamhet Europa i det andra kvartalet 2021.

Den avyttrade verksamheten, som omfattar underhåll av motorvägar och järnväg samt underhåll av gatubelysning, omsatte GBP 334M, cirka 3,9 miljarder kronor under 2020. Orderstocken uppgick till GBP 541M, cirka 6,3 miljarder kronor, vid utgången av det första kvartalet 2021. Försäljningen är en viktig del i Skanskas strategi att fokusera på kärnverksamheterna inom infrastruktur och bygg i Storbritannien.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494