Sök

Skanska uppgraderar järnvägsspår i Pardubice, Tjeckien, för CZK 1,6 miljarder, cirka SEK 620 miljoner kronor

2021-05-03 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, tillsammans med Electrification of Railways in Prague, tecknat avtal med Tjeckiens järnvägsdirektorat om att uppgradera en järnvägssträcka på 7,4 kilometer nära Pardubice, Tjeckien. Skanskas andel av kontraktet är värd CZK 1,6 miljarder, cirka 620 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2021.

Skanska ansvarar för en fullständig uppgradering av infrastrukturen, justeringar inför elektrifieringsarbetet, med syfte att öka hastigheten samt att fördubbla kapaciteten genom att bygga dubbelspår. Skanska kommer också att bygga en ny hållplats, en ny passage för fotgängare, flera korsningar och en ny bro med dubbelspår. Den del av projektet som avser elektrifiering genomförs av Electrification of Railways in Prague.

Byggnationen påbörjas i maj 2021 och förväntas vara slutförd i december 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494