Sök

Skanska slutför förberedande arbeten för ny motorväg utanför Oslo, Norge, för NOK 930M, cirka 920 miljoner kronor

2021-05-21 10:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens vegvesen om förberedande arbeten för en del av nya E18 på sträckan mellan Fornebukrysset och Strand utanför Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 930M, cirka 920 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Kontraktet är en del av projektet E18 Vestkorridoren, som består av en ny motorväg mellan Lysaker i Bærum och Drengsrud i Asker kommun. Nya E18 ersätter en av Norges mest trafikerade vägsträckor, som idag kännetecknas av trafikproblem, dålig tillgänglighet för kollektivtrafik och omfattande buller och luftföroreningar.

Det huvudsakliga arbetet som ska utföras inkluderar grund- och masshantering, rivnings- och saneringsarbeten, ombyggnad av teknisk infrastruktur, byggnation av en ny ytvattenväg, spontning, byggnation av delar av omgivande lokala vägar, fundament för provisoriska broar samt permanenta och provisoriska strukturer.

För att säkerställa tillräckligt skydd av yttre miljöaspekter under hela projektet kommer Skanska att certifiera arbetet enligt CEEQUAL, som är en internationellt erkänd certifieringsstandard för infrastruktur.

Byggnationen inleds i juni 2021 och förväntas vara slutförd i februari 2023.

E101 Förberedande arbeten Fornebukrysset–Strand är det andra av två kontrakt som ska genomföras innan arbetet med E18 Vestkorridoren kan påbörjas. Det första kontraktet för förberedande arbete vann Skanska i september 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494