Sök

Skanska utför större pålningsarbeten för höghastighetsjärnvägen HS2, Storbritannien, för GBP 62M, cirka 720 miljoner kronor

2021-05-25 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, genom Cementation Skanska, tecknat avtal med samriskbolaget Skanska Costain STRABAG för större pålningsarbeten vid sektionen London Tunnels av höghastighetsjärnvägen HS2, Storbritannien. Kontraktet är totalt värt GBP 93M. Den externa delen av kontraktet är värd GBP 62M, cirka 720 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2021.

HS2

Cementation Skanska kommer att skapa en av de största spontgroparna i Europa – motsvarande fyra fotbollsplaner i storlek. Den nära 1 kilometer långa byggarbetsplatsen kommer att rymma linjerna som kommer in till Euston station för den nya höghastighetsjärnvägen HS2. Totalt kommer cirka 2 000 pålar att installeras.

Skanska levererar, som en del av Skanska Costain STRABAG joint venture, design och byggnation i den södra delen av High Speed Two (HS2)-projektet inom den första fasen av utbyggnaden av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Kontraktet för HS2 Main Works-paketet tillkännagavs den 15 april 2020 och omfattar byggnation av större tunnlar i infarten till Londons terminal vid Euston station.

HS2 kommer att erbjuda cirka 555 kilometer ny höghastighetsbana och förväntas transportera mer än 300 000 passagerare om dagen i full drift. Det kommer att öka tillgängligheten över hela landet och hjälpa Storbritannien att nå sitt mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2050.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494