Sök

Skanska säljer bostadskvarter i Malmö för cirka 300 miljoner kronor

2021-06-03 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt ett bostadskvarter med hyreslägenheter, trygghetsbostäder och LSS-boende i Hyllie, Malmö. Köpare är Bantorget Hyresbostäder AB. Försäljningspriset uppgår till cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen Bostadsutveckling i det andra kvartalet 2021. Tillträdet sker i samband med färdigställande i augusti 2023.

solkvarteret

Solkvarteret, som är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och innehas med tomträtt, kommer att omfatta cirka 7 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta för bostäder, varav 68 hyreslägenheter och 40 trygghetsbostäder, LSS-boende samt lokaler. Det erbjuder en mångfald av boendeformer som öppnar upp för nya grupper i den expansiva stadsdelen. Utifrån en social hållbarhetsanalys har Skanska utformat en innergård med riklig grönska samt flera mötesplatser och rum för aktiviteter.

Trygghetsbostäderna kommer att hyras ut till personer som fyllt 65 och söker större gemenskap och trygghet. Bland annat erbjuds en gemensamhetslokal högst upp i huset med utsikt över Hyllie samt en bovärd tillgänglig på plats för att hjälpa de boende med olika uppgifter, ordna aktiviteter och fylla en viktig social funktion.

Miljömässig och social hållbarhet har stått i fokus för utvecklingen av kvarteret. En solcellsanläggning som på årsbasis genererar el motsvarande cirka 35 procent av fastighetens totala elbehov installeras på taken.

Solkvarteret byggstartas till sommaren 2021 och färdigställs etappvis till augusti 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

 

Bild: Kamikaze Arkitekter AB

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794

Contact: Peter Halling, Business Developer
Telefon +46104486404