Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för utbyggnaden av flygplats i Portland, Oregon, USA, för USD 84M, cirka 710 miljoner kronor

2021-06-15 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Hoffman Construction Company, tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland om förbättringsarbeten vid Portland International Airport i Portland, Oregon, USA. Skanskas andel av tilläggskontraktet är värd USD 84M, cirka 710 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Kontraktet omfattar arbete med projektet Terminal Core Expansion, vilket bland annat innefattar strukturellt, mekaniskt och elektriskt arbete.

Byggnationen pågår och merparten ska vara färdigställt till 2025.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494