Sök

Skanska bygger kombinerat kontors- och bostadshus i Oslo, Norge, för NOK 415M, cirka 410 miljoner kronor

2021-06-22 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Avantor om att bygga Gullhaug Torg 2A, ett kombinerat kontors- och bostadshus, i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 415M, cirka 410 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

gullhaug torg

Gullhaug Torg 2A blir en 11 200 kvadratmeter stor byggnad med 18 våningar som kommer att inrymma en restaurang, kontorslokaler samt 41 lägenheter. Byggnaden har mycket höga ambitioner när det gäller hållbarhet och kommer att använda banbrytande innovationer som kraftigt minskar energiförbrukningen.

Byggnaden kommer nästintill att uppfylla nollenerginivåer och kommer inte kräva någon externt tillförd energi för ventilation, uppvärmning eller kyla. Solpaneler på tak och takterrass kommer att ge byggnaden en egen källa till förnybar energi. Gullhaug Torg 2A strävar efter en BREEAM NOR-certifiering och är ett FutureBuilt-projekt, vilket innebär att det måste minska koldioxidutsläppen från använt material, transporter och energiförbrukning med 50 procent, jämfört med en konventionell byggnad.

Byggarbetet ska påbörjas i juni 2021 och projektet kommer att vara klart i juli 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

 

Bild: Snøhetta

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494