Sök

Skanska avyttrar ägandet i PCI Skanska Inc. (PCIS) i Indiana, USA, för USD 20M, cirka 170 miljoner kronor

2021-06-23 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett bindande avtal om att sälja sitt 100-procentiga ägande i dotterbolaget PCI Skanska Inc. (PCIS) för USD 20M, cirka 170 miljoner kronor. Köpare är teknik- och anläggningsbolaget Salas O’Brien. Transaktionen kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på resultatet under perioden och förväntas avslutas under det andra kvartalet 2021.

PCI Skanska förvärvades av Skanska 2011 tillsammans med systerföretaget Industrial Contractors Skanska (ICS). ICS är fortfarande ett helägt dotterbolag till Skanska USA Civil. Försäljningen av PCI Skanska är en del av Skanskas strategi att fokusera på kärnan av anläggningsverksamheten i USA.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494