Sök

Skanska bygger lokaler för högre utbildning i Fort Worth, Texas, USA, för USD 105M, cirka 880 miljoner kronor

2021-06-30 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Tarrant County College District (TCCD) om att bygga nya lokaler för högre utbildning i Fort Worth, Texas, USA. Kontraktet är värt USD 105M, cirka 880 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Denna fas av projektet omfattar två nya byggnader om sammantaget cirka 20 900 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att ha laboratorier, klassrum, gemensamma utrymmen och kontor för rådgivning och finansiellt stöd. Projektet inkluderar också arbete med platsen och omfattande landskapsarkitektur kring de nya byggnaderna.

Byggnationen påbörjas i juli 2021. Projektet planeras att vara slutfört under det andra kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494