Sök

Skanska bygger kontorshus i Stavanger, Norge, för NOK 480M, cirka 480 miljoner kronor

2021-07-01 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Base Property om att bygga ett kontorshus i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 480M, cirka 480 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.

SHL

Projektet K8 kommer att bli en av de högsta byggnaderna i centrala Stavanger. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och dessutom få tre våningsplan under marknivå. Den totala ytan uppgår till 15 000 kvadratmeter och byggnaden rymmer cirka 600 kontorsplatser, konferenslokaler, lunchställen och restauranger.

K8 är beläget nära navet för kollektivtrafik i Stavanger och är också särskilt anpassat för cykelpendling. Det har höga klimat- och miljöambitioner och ska certifieras enligt BREEAM NOR Excellent. Projektet har också höga ambitioner vad gäller arbetsmiljön. Byggnaden kommer att certifieras enligt Well Building Standard, ett internationellt certifieringssystem för hälsofrämjande byggnader baserat på medicinsk forskning.

Byggarbetet förväntas starta under det tredje kvartalet 2021 och projektet kommer att slutföras under det fjärde kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494