Sök

Skanska bygger råvattentunnel i Norge för cirka NOK 3,4 miljarder, cirka 3,4 miljarder kronor

2021-07-05 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Vann og Avløpsetaten i Oslo kommun om att bygga en råvattentunnel mellan Hole kommun och Oslo, Norge. Kontraktet är värt cirka NOK 3,4 miljarder, cirka 3,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Kontraktet omfattar att med hjälp av två TBM:er (tunnelborrmaskiner) bygga en 19 kilometer lång tunnel från den nya vattenkällan, Holsfjorden, i Hole kommun till en ny underjordisk vattenreningsanläggning belägen vid Huseby i västra Oslo.

Det är det andra delkontraktet i ett större utvecklingsprojekt, vars huvudsakliga mål är att säkerställa att Oslos vattenförsörjning kommer att kunna tillhandahålla tillräckligt med dricksvatten även i händelse av fel i viktiga delar av vattenförsörjningssystemet. Skanska vann det första delkontraktet för förberedande arbeten i augusti 2020.

Byggnationen påbörjas i augusti 2021 och är planerat att vara slutfört under 2027.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494