Sök

Skanska förbättrar företagscampus på Long Island, New York, USA, för USD 248M, cirka 2,1 miljarder kronor

2021-07-07 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal om förbättringsarbeten på ett befintligt företagscampus på Long Island, New York, USA, för USD 248M, cirka 2,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Byggarbetet påbörjades i juni 2021 och förväntas vara slutfört i februari 2026.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494