Sök

Skanska renoverar sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, USA, för USD 161M, cirka 1,4 miljarder kronor

2021-07-08 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med New Jersey Department of Transportation (NJDOT) om att renovera sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 161M, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Kontraktet omfattar renovering av sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, vilket inkluderar strukturell upprustning och målning av delar av bron. Det inkluderar även ombyggnation av brofundament.

Arbetet påbörjades i juni 2021 och är planerat att vara slutfört i december 2026.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494