Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2021-07-30 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2021 har på aktieägares begäran 1 225 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 987 990.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav
19 676 102 aktier av serie A, och 400 226 970 av serie B.

Denna information är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2021, kl. 11.00 CET.