Sök

Skanska investerar USD 129M, cirka 1,1 miljarder kronor, i kontorsprojektet 3901 Fairfax i Arlington, Virginia, USA

2021-08-31 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar USD 129M, cirka 1,1 miljarder kronor, i kontorsprojektet 3901 Fairfax i Arlington, Virginia, USA. Byggkontraktet är värt USD 64M, cirka 540 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det tredje kvartalet 2021.

fairfax

Skanska ska utveckla och bygga en nio våningar hög och cirka 19 000 kvadratmeter stor kontorsbyggnad. Den kommer att ha takterrass, konferensytor, fitnesscenter på bottenplan samt garage med 250 parkeringsplatser och laddningsstationer för elbilar. Gatuplanet kommer att erbjuda butiksytor samt ett torg som är tillgängligt för allmänheten.

Projektet är förcertifierat enligt WELL Core och har även ambitionen att uppnå LEED- och WiredScore Gold-certifieringar samt en Energy Star-certifiering.

Byggnationen väntas påbörjas i september 2021 och projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Sedan 2009 har Skanskas Kommersiella Fastighetsutveckling i USA investerat totalt cirka USD 3,2 miljarder i kontors- och flerfamiljsprojekt, vilket har skapat mer än 1 miljon kvadratmeter hållbara och samhällsfokuserade utvecklingsprojekt på bolagets utvalda delmarknader för denna verksamhet i USA.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494