Sök

Skanska aviserar styrelseledamots avgång

2021-08-31 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska meddelar att Jayne McGivern avgår som ledamot i Skanskas styrelse.

Jayne McGivern lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot för Skanska 31 augusti 2021. McGivern har innehaft uppdraget sedan 2015 och avgår på egen begäran för att fokusera på andra professionella åtaganden.

– Jag vill å Skanskas och hela styrelsens vägnar tacka Jayne för hennes insats och engagemang i styrelsen. Jaynes stora kunnande om byggbranschen i såväl Storbritannien som USA, samt hennes insikt i offentlig upphandling på de båda marknaderna, har varit mycket värdefulla för styrelsen, säger Skanskas styrelseordförande Hans Biörck.

En ersättare till McGivern kommer att utses genom ordinarie förfarande. En ny styrelseledamot kommer att väljas vid Skanskas årsstämma 2022.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957