Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s halvårsrapport, januari-juni 2021, tillgänglig på webbplatsen

2021-08-31 13:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska Financial Services AB (publ)s halvårsrapport för januari-juni 2021 är nu tillgänglig som svensk version på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 13:00.

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569