Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2022

2021-09-16 07:30 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2022 har nu utsetts.

I enlighet med beslut av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:

• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

• Mats Guldbrand, Lundberg-gruppen

• Dick Bergqvist, AMF

• Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@skanska.se senast den 31 december 2021.

Årsstämman 2022 kommer att äga rum tisdagen den 29 mars 2022 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. 

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900