Sök

Skanska bygger ny trafikplats i Florida, USA, för USD 82M, cirka 690 miljoner kronor

2021-09-23 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om att designa och bygga en ny trafikplats vid Interstate 75 (I-75) och Big Bend Road i Hillsborough County, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 82M, cirka 690 miljoner kronor, vilket kommer inkluderas i orderingången för USA för tredje kvartalet 2021.

i-75

Projektet omfattar vidgning och ombyggnation av Big Bend Road samt konfiguration av ramper till motorvägen I-75, vilket ska ge ett förbättrat trafikflöde. Big Bend Road kommer att uppgraderas till sex filer, tre i vardera riktningen. Förbättringarna omfattar utbyte av befintliga broar, ökad tillgänglighet för fotgängare och cyklister, uppgraderingar av vägbelysning samt justering och installation av vattenledningar.

Arbetet påbörjades i augusti 2021 och den nya trafikplatsen ska vara färdigställd i augusti 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494